Hậu trường thú vị

DANH SÁCH CLIP VÀO VÒNG BÁN KẾT

Thời gian qua, cuộc thi "Nhảy vui, sống khỏe" đã nhận được số lượng lớn các clip gửi về tham gia chương trình. Tuy nhiên, phần lớn số đó chưa thể hiện đúng tiêu chí của BTC hoặc chất lượng clip chưa đạt yêu cầu. Do vậy, sau Vòng Sơ khảo, BTC chỉ chọn được 40 clip để tiếp tục vào vòng trong. Xin chúc mừng các thí sinh là chủ nhân của 40 clip sau đây đã lọt vòng Bán kết cuộc thi "Nhảy vui, sống khỏe":

 

 

 

BTC